Gói thầu xây lắp Khoa khám bệnh, Cận lâm sàng, khoa điều trị và các công trình phụ trợ Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý công trình Dân dụng – Công nghiệp, sở Xây dựng Sơn La. – Tên dự án: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La. – Nguồn vốn: Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, vốn đối ứng ngân sách Tỉnh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          – Tên bên mời thầu: Ban quản lý công trình Dân dụng – Công nghiệp, sở Xây dựng Sơn La.

          – Tên gói thầu : Gói thầu xây lắp số 01 . Gồm các hạng mục: Khoa khám bệnh + Cận lâm sàng, khoa điều trị và các công trình phụ trợ.

          – Tên dự án: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La.

          – Nguồn vốn: Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, vốn đối ứng ngân sách Tỉnh.

          – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

          – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ đến 17 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2008

          – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Ban quản lý công trình Dân dụng – Công nghiệp, sở Xây dựng Sơn La, Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223.859.742; Fax: 0223.859.742

          – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0 đồng.

          – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý công trình Dân dụng – Công nghiệp, sở Xây dựng Sơn La, Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223.859.742; Fax: 0223.859.742

          – Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2008.

          – Bảo đảm dự thầu: 160.000.000,0 VNĐ (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) Bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng nhà nước.

          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 ngày 10 tháng 12 năm 2008 (giờ Việt Nam), tại Ban quản lý công trình Dân dụng – Công nghiệp, sở Xây dựng Sơn La; Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.

          Ban quản lý công trình Dân dụng – Công nghiệp, sở Xây dựng Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 
Thành phố Sơn La, ngày 21 tháng 11 năm 2008

                                                     BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
                                                    DÂN DỤNG – CÔNG NGHIỆP
                                                               Triệu Gia Phong


Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com