Gói thầu: Bảo hiểm – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

4
Quý I/2009
theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 22.178.359 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy