Dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”. Dự án nhóm B, ngành phát thanh truyền hình.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.HCM
Số hiệu: 286/QĐ-STTTT
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.HCM
Số hiệu: 83/QĐ-STTTT
Ngày ban hành: 09/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.598.711.290(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị” (16 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT phần xây dựng nhà đặt máy phát sóng
 • 8.651.205 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  5 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT phần cung cấp thiết bị phát sóng
 • 38.043.508 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  6 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT phần cung cấp thiết bị sản xuất chương trình phát thanh
 • 9.672.988 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  7 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị phát sóng
 • 96.237.179 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 140 ngày
  8 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình phát thanh
 • 28.717.859 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 100 ngày
  9 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 60.432.323 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  10 Bảo hiểm lắp đặt thiết bị phát sóng
 • 45.702.015 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 140 ngày
  11 Bảo hiểm lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình phát thanh
 • 9.409.521 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 100 ngày
  12 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 5.044.434 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  13 Tư vấn kiểm toán
 • 84.757.333 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  14 Cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng
 • 16.120.130.521 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 140 ngày
  15 Cung cấp và lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình phát thanh
 • 3.763.808.543 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 100 ngày
  16 Xây dựng nhà đặt máy phát sóng
 • 2.522.217.149 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 90 ngày
  1 Tư vấn lập dự án
 • 100.155.518 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt dự án
  2 Tư vấn thiết kế dự toán phần xây dựng
 • 73.144.297 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt thiết kế dự toán
  3 Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán phần xây dựng
 • 9.458.315 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 10 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 12/03/2009