Cung cấp thiết bị cầu trục chân đê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy công trình thủy điện Bản Chát

Công ty CPCK Hồng Nam (HOMECO) – Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) mời các nhà thầu có đủ điều kiện kinh nghiệm, năng lực và có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cầu trục chân đê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy, gói thầu số 05: CT01-BC “Cung cấp thiết bị cầu trục chân đê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy công trình thủy điện Bản Chát”

Công ty CPCK Hồng Nam (HOMECO) – Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) mời các nhà thầu có đủ điều kiện kinh nghiệm, năng lực và có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cầu trục chân đê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy, gói thầu số 05: CT01-BC “Cung cấp thiết bị cầu trục chân đê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy công trình thủy điện Bản Chát”

Dự án: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công

Nguồn vốn: Chủ đầu tư (Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần cơ khí Hồng Nam

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam.

Các nhà thầu sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu (HSMT) hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng chẵn), tại: Phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam.

Ðịa chỉ: Ngõ 296 – Ðường Lĩnh Nam – quận Hoàng Mai – Hà Nội

Ðiện thoại: 04.36441971 – Fax: 04.36446605

Thời gian bán HSMT từ 8 giờ ngày 12-12-2008 đến 8 giờ ngày 12-1-2009

Thời gian đóng thầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 12-1-2009;

Thời gian mở thầu lúc 9 giờ ngày 12-1-2009 tại Phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam.