Dự án: Xây dựng thay thế cột anten phát sóng AM

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng thay thế cột anten phát sóng AM, dự án nhóm C, ngành phát thanh truyền hình.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM
Số hiệu: 34/QĐ-SBCVT
Ngày ban hành: 21/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM
Số hiệu: 34/QĐ-SBCVT
Ngày ban hành: 21/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.914.079.244(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng thay thế cột anten phát sóng AM (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp, lắp đặt cột phát sóng AM của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
 • 6.711.677.160 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 180 ngày
  2 Xây lắp rãnh cáp, cầu cáp, di dời và tháo dỡ feeder, cột cũ
 • 74.612.741 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009