Gói thầu: Xây lắp rãnh cáp, cầu cáp, di dời và tháo dỡ feeder, cột cũ – dự án: Xây dựng thay thế cột anten phát sóng AM

Gói thầu: Xây lắp rãnh cáp, cầu cáp, di dời và tháo dỡ feeder, cột cũ – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng thay thế cột anten phát sóng AM

2
Quý II/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 74.612.741 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng thay thế cột anten phát sóng AM