Khối lớp học 6 phòng, Trường TH Bình Phú 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Khối lớp học 6 phòng, Trường TH Bình Phú 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu: 976/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu: 1091/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 13/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.757.656.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khối lớp học 6 phòng, Trường TH Bình Phú 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khối lớp học 6 phòng Trường TH Bình Phú 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • 1.320.280.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009