dự án Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu: 977/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu: 1090/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 13/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.883.523.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khối lớp học 8 phòng; Cổng hàng rào, sân đường Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • 2.213.072.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo đơn giá 180 ngày
  02 Trang thiết bị 8 phòng học
 • 184.375.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2009Theo đơn giá 150 ngày
  03 Tư vấn quản lý dự án
 • 50.601.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Từ khi chuẩn bị đầu tưTheo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  04 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thiết bị
 • 8.064.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2 và Quí 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 54.432.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2 và Quí 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ XD và lắp đặt thiết bị
  06 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 14.258.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Theo tiến độ xây dựng
  07 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 4.426.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009