Mời thầu Công ty CP thủy điện Trà Xom

Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu TX-01 Cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy Thủy điện Trà Xom thuộc dự án Thủy điện Trà Xom tại tỉnh Bình Ðịnh – Nước CHXHCN Việt Nam. Ðịa điểm xây dựng công trình tại xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Ðịnh – Nước CHXHCN Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu TX-01 Cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy Thủy điện Trà Xom thuộc dự án Thủy điện Trà Xom tại tỉnh Bình Ðịnh – Nước CHXHCN Việt Nam. Ðịa điểm xây dựng công trình tại xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Ðịnh – Nước CHXHCN Việt Nam.

Bên mời thầu mời các nhà thầu trong nước và các nhà thầu nước ngoài có đủ điều kiện, năng lực và tư cách pháp nhân tham dự đấu thầu Gói thầu TX – 01 nêu trên.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ ngày 6-12-2008 đến trước 11 giờ ngày 7-2-2009.

Mỗi nhà thầu được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá (không hoàn lại) tương đương 500 USD (Năm trăm đô-la Mỹ).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu có giá trị bằng 50.000 USD (Năm mươi nghìn đô-la Mỹ).

Nơi tìm hiểu thông tin về gói thầu, mua hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ÐIỆN TRÀ XOM

21 Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh, Việt Nam.

ÐT/Fax: 084 0563 546 788.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 7-2-2009

Thời điểm mở thầu: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 7-2-2009.

(Tính theo giờ Việt Nam).