Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thiết bị – dự án Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

04
Quí 2 và Quí 3/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.064.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Thạnh Lộc 1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang