Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1, dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1947/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 29/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2908/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 25/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn,
Tổng mức đầu tư:
 • 2427694659(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1 (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1 Gói thầu xây lắp
 • 2.005.308.804 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3/2009 – 6/2009Trọn gói 80 ngày kể từ ngày khởi công
  Gói thầu 2 Gói thầu cung cấp thiết bị
 • 161.518.500 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3/2009 – 6/2009Trọn gói 20 ngày sau khi gói thầu 1 thi công được 60 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định số 1947/QĐ-TCTHK-KHĐT ngày 29/8/2008 v/v phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Size 129 K
  • Quyết định số 2908/QĐ-TCTHK-KHĐT ngày 25/12/2008 v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu Size 119 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009