Gói thầu: Gói thầu cung cấp thiết bị – Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1

Gói thầu: Gói thầu cung cấp thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1

Gói thầu 2
Tháng 3/2009 – 6/2009
20 ngày sau khi gói thầu 1 thi công được 60 ngày
Giá gói thầu:
 • 161.518.500 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1