Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

07
Tháng 3-4/2009
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.827.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường TH Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang