Gói thầu: lập Báo cáo KTKT – kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ

Gói thầu: lập Báo cáo KTKT – Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ

05
07/2008
07/2008
Giá gói thầu:
 • 78.426.824 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ