Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị và xây lắp: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông điều hoà không khí

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị và xây lắp: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông điều hoà không khí

Tên dự án:Khach san Swiss – Belhotel Dakruco
Tên gói thầu:Thiết bị và xây lắp: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông điều hoà không khí
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA dự án Khách sạn swiss – belhotel Dakruco số 30 Nguyễn Chí Thanh TP. Buôn Ma Thuột. ĐT: 05002 460523
05/12/2008 đến 24/12/2008
1.000.000 (VND)
24/12/2008 14:00
24/12/2008 14:00