Gói thầu: khảo sát đo vẽ hiện trạng – kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ

Gói thầu: khảo sát đo vẽ hiện trạng – Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ

11
06/2008
06/2008
Giá gói thầu:
 • 20.220.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ