Dự án thành phần Phát triển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tinh thuộc dự án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vùng sử dụng vốn vay JBIC-Nhật Bản

Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần Phát triển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tinh thuộc dự án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vùng sử dụng vốn vay JBIC-Nhật Bản, dự án nhóm B, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: số 558/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/02/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 830/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: JBIC,
Tổng mức đầu tư:
 • 98116897857(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần “Phát triển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tinh” thuộc dự án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vùng sử dụng vốn vay JBIC-Nhật Bản (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói số 1: Gói ICB-Mua sắm dụng cụ phẫu thuật
 • 12754306400 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 08 giờ ngày 07 tháng 4 năm 2009Trọn gói 180 ngày
  05 Gói số 5: Gói LCB 4-Mua sắm thiết bị giải phẫu bệnh và xét nghiệm
 • 8308127300 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009