Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực 12

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực 12, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 35/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 17/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 46/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 11/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 28.640.118.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực 12 (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công Trạm biến áp 200 KVA
 • 18.257.897 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II, quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  2 Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị
 • 51.008.161 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi có hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
  3 Ép cọc thử và thí nghiệm thử tải cọc
 • 67.114.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Theo đơn giá 30 ngày
  4 Xây lắp
 • 17.690.135.394 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Theo đơn giá 300 ngày
  5 Xây lắp trạm biến áp
 • 286.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 30 ngày
  6 Cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 2.659.676.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Trọn gói 90 ngày
  7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 379.963.556 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 390 ngày
  8 Bao hiểm công trình
 • 41.679.161 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Trọn gói 300 ngày
  9 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp của CLCT
 • 71.934.046 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Theo đơn giá 360 ngày
  10 Tư vấn kiểm toán
 • 92.433.024 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009