Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào

Kế hoạch đấu thầu: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào, dự án nhóm C, ngành Văn hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 668/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.121.537.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 San lấp mặt bằng
 • 3.058.879.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 180
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009