Các gói thầu thuộc Hệ thống kênh NC Cát Sơn và An toàn đập – Tiểu dự án Hệ thống Thuỷ lợi La Tinh

Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thuộc Hệ thống kênh NC Cát Sơn và An toàn đập – Tiểu dự án Hệ thống Thuỷ lợi La Tinh, dự án nhóm B, ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu:3146/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành:20/12/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu:575/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành:13/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 307118000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thuộc Hệ thống kênh NC Cát Sơn và An toàn đập – Tiểu dự án Hệ thống Thuỷ lợi La Tinh (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  LT-G1-P1Kênh NC + Kênh NC1-A
 • 10.027.578.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong tháng 4 năm 2009Theo đơn giá22 tháng
  LT-G1-P2Kênh NC1 + Kênh NC1-1
 • 5.011.730.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong tháng 4 năm 2009Theo đơn giá18 tháng
  LT-G1-L3Chống thấm vai trái đập Hội Sơn và tràn hồ Suối Tre
 • 1.453.139.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong tháng 4 năm 2009Theo đơn giá15 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:56
  Ngày xuất bản17/03/2009