Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh, dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:185/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND Tinh Quang Ninh
Số hiệu:661/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.703.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quang/đơn vị: Ban QLDACT Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Địa chỉ: Phố Minh Khai Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0333 880 039 FAX: 0333 880 104 2. Tên dự án: Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C 4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đầm Hà 5. Tên gói thầu: Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 6. Giá gói thầu: 12.164.000.000 VND ( Mười hai tỷ một trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn) B. Nội dung thông báo mời thầu THÔNG BÁO MỜI THẦU  Tên Bên mời thầu: Ban QLDACT Đầm Hà  Tên gói thầu: Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Tên dự án: Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh  Hình thức đấu thầu: hạn chế, Trong nước, không sơ tuyển, gồm 05 nhà thầu tham gia: 1. Chi nhánh XN cơ khí & xây dựng Văn Tân Hải Dương 2. Công ty CP xây dựng Hoàng Việt 3. Công ty CP thương mại và XD Hoàng Hà 4. Công ty CP xây dựng Ngọc Chuân 5. Xí nghiệp Hợp Tiến Quảng Ninh  Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2009 đến trước 9 giờ, ngày 06 tháng 4 năm 2009  Địa điểm bán HSMT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng ninh  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VND)  Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng ninh  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 06 tháng 4 năm 2009  Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VND ( Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 ngày 06 tháng 4 năm 2009, tại: Ban QLDACT Đầm Hà Ban QLDACT Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đập dâng nước Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
 • 12.164.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 4 năm 2009Theo đơn giáPhần đập dâng nước hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2009. Các hạng mục còn lại hoàn thành trước 31/12/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:56
  Ngày xuất bản17/03/2009