Kế hoạch đấu thầu của Công ty cổ phần vận tải miền Bắc

Kế hoạch đấu thầu của Công ty cổ phần vận tải miền Bắc. Dự án nhóm A, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần vận tải biển bắc
Số hiệu: 502/vp-hđqt
Ngày ban hành: 08/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần vận tải biển bắc
Số hiệu: 502/vp-hdqt
Ngày ban hành: 06/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 250000000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu tư vấn khảo sát và thiết kế thi công Gói thầu tư vấn khảo sát và thiết kế thi công
 • 5338948000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-3-2009Trọn gói 100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009