Gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB – Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

Gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

2009-05-03
Quý III năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 53.612.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú