Gói thầu: Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

Gói thầu: Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

2009-05-06
Quý II năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 4.296.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú