Công ty Cổ phần vận tải miền Bắc

Kế hoạch đấu thầu : Công ty cổ phần vận tải miền Bắc, dự án nhóm A, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần vận tải biển bắc
Số hiệu: 502/vp-hđqt
Ngày ban hành: 08/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần vận tải biển bắc
Số hiệu: 502/vp-hdqt
Ngày ban hành: 08/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 250000000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu tư vấn khảo sát và thiết kế thi công Gói thầu tư vấn khảo sát và thiết kế thi công
 • 5338948000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30-3-2009Trọn gói 100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009