Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 631/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 118/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 3486948(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
 • 91205000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  2 Giám sát thi công xây dựng
 • 1621568000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Phù hợp với HĐXL từng gói thầu
  3 Xây dựng nền mặt đường, cống ngang đường dài 8.5km và cầu Cống Giá(km0+250)
 • 34683030000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo đơn giá 400 ngày
  4 Xây dựng 4 cầu: cầu Lung Đước(km9+150),cầu Lung Sình(km9+825),cầu Mò Ôm(km10+120),cầu Cả Tính(km12+380)
 • 37095924000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 400 ngày
  5 Xây dựng 3 cầu: cầu Đầu Dừa(km14+135),cầu Bào Láng(km17+750),cầu Kinh Mỵ(km18+843)
 • 28299505000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 400 ngày
  6 Bảo hiểm công trình
 • 398356000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Phù hợp với hợp đồng XL từng gói thầu

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định số 118/QĐ-UBND Size 50 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 55
  Ngày xuất bản 18/03/2009