Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, cống ngang đường dài 8.5km và cầu Cống Giá(km0+250) – Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau

Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, cống ngang đường dài 8.5km và cầu Cống Giá(km0+250) – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau

3
Quí I/2009
400 ngày
Giá gói thầu:
 • 34683030000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau