Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công hoàn thiện công trình và lắp đặt thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công hoàn thiện công trình và lắp đặt thiết bị

Tên dự án:Khach san Swiss – Belhotel Dakruco
Tên gói thầu:Tư vấn giám sát thi công hoàn thiện công trình và lắp đặt thiết bị
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA dự án Khách sạn swiss – belhotel Dakruco số 30 Nguyễn Chí Thanh TP. Buôn Ma Thuột. ĐT: 05002 460523
05/12/2008 đến 22/12/2008
1.000.000 (VND)
22/12/2008 08:30
22/12/2008 08:30