Đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới, dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cố phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
Số hiệu: 2308/QĐ-HĐQT/NCTS
Ngày ban hành: 25/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
Số hiệu: 2308/QĐ-HĐQT/NCTS
Ngày ban hành: 25/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 30.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới (16 gói thầu)


  Cung cấp trang thiết bị cho kho hàng Nội Bài
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu thứ 8 Cung cấp hệ thống gía kệ chứa hàng hỗn hợp
 • 912.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo đơn giá Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Gói thầu thứ 10 Cung cấp băng chuyền hàng hóa
 • 540.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo đơn giá Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Gói thầu số 16 Cung cấp lắp đặt hệ thống CAMERA giám sát
 • 787.500.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-5/2009Theo đơn giá Trong vòng 45 ngày kế từ ngày ký hợp đồng
  Gói thầu thứ 1 Cung cấp xe nâng điện 1,5 tấn (FORKLIFT)
 • 4.774.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 120 ngày
  Gói thầu thứ 2 Cung cấp xe nâng Diesel 1,5 tấn (FORKLIFT)
 • 2.791.250.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 75 ngày
  Gói thầu thứ 03 Cung cấp xe nâng điện Pallets
 • 462.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2009Trọn gói Trong vòng 75 ngày
  Gói thầu thứ 04 Cung cấp trạm chất xếp hàng hóa (Work station)
 • 4.725.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 150 ngày
  Gói thầu thứ 05 Cung cấp bàn nâng ULD (TRUCK DOCK)
 • 3.920.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 120 ngày
  Gói thầu thứ 06 Cung cấp cân điện tử
 • 980.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 60 ngày
  Gói thầu thứ 07 Cung cấp kho bảo quản hàng lạnh
 • 2.537.500.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9/2009Trọn gói Trong vòng 60 ngày
  Gói thầu thứ 09 Cung cấp giỏ chứa hàng
 • 90.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá Trong vòng 30 ngày
  Gói thầu thứ 11 Cung cấp xe tải chở ULD
 • 3.570.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 90 ngày
  Gói thầu thứ 12 Cung cấp xe vệ sinh kho hàng
 • 332.500.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2009Trọn gói Trong vòng 60 ngày
  Gói thầu thứu 13 Cung cấp nội thất khu thủ tục và văn phòng
 • 900.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo đơn giá Trong vòng 30 ngày
  Gói thầu thứ 14 Cung cấp trang thiết bị tin học
 • 995.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Trọn gói Trong vòng 60 ngày
  Gói thầu thứ 15 Lắp đặt mạng máy tính, điện thoại
 • 260.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2009Theo đơn giá Trong vòng 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 55
  Ngày xuất bản 18/03/2009