Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu tư vấn giám sát Khối nhà chính (dãy A+B), Hệ thống PCCC – Chống sét, Khoa chống nhiễm khuẩn – Nhà hấp, Khoa dinh dưỡng – Nhà ở thân nhân người bệnh, Lò đốt rác thuộc dự án Trung tâm y tế huyện

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu tư vấn giám sát Khối nhà chính (dãy A+B), Hệ thống PCCC – Chống sét, Khoa chống nhiễm khuẩn – Nhà hấp, Khoa dinh dưỡng – Nhà ở thân nhân người bệnh, Lò đốt rác thuộc dự án Trung tâm y tế huyện

Tên dự án:Trung tâm y tế huyện Phong Điền
Tên gói thầu:Gói thầu tư vấn giám sát Khối nhà chính (dãy A+B), Hệ thống PCCC – Chống sét, Khoa chống nhiễm khuẩn – Nhà hấp, Khoa dinh dưỡng – Nhà ở thân nhân người bệnh, Lò đốt rác thuộc dự án Trung tâm y tế huyện Phong Điền
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền; Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; ĐT: 07103.942107; Fax: 07103.941980
08/12/2008 đến 23/12/2008
1.000.000 (VND)
23/12/2008 09:00
23/12/2008 09:00