Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tập đòan Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Số hiệu: 411/QĐ-ĐTPT-HĐQT
Ngày ban hành: 11/10/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Số hiệu: 411/QĐ-ĐTPT-HĐQT
Ngày ban hành: 11/10/2004
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 46.647.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM (9 gói thầu)


  Đã thực hiện đấu thầu xong 02 gói (gói số 1 & 2)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán
 • 467.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Đấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2005Trọn gói 2005 – 2006
  2 Xây lắp nhà chính, nội thất, phá dỡ nhà hiện trạng, chống sét, mạng cáp thông tin nội bộ.
 • 28.804.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2007Trọn gói 2007-2009
  3 Hệ thống camera quan sát
 • 320.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  4 Xây lắp nhà bảo vệ, cổng hàng rào, san nền, cây xanh, sân đường nội bộ, điện chiếu sáng ngoài nhà, bể nước sinh hoạt và chữa cháy
 • 760.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Có sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  5 Trạm biến áp 1.000 KVA
 • 484.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  6 Thang máy
 • 1.451.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  7 Hệ thống PCCC
 • 1.377.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  8 Máy nổ phát điện 550KVA
 • 824.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  9 Hệ thống điều hòa không khí
 • 6.887.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 55
  Ngày xuất bản 18/03/2009