Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Kè suối công viên Thiên Nga + các cống

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Kè suối công viên Thiên Nga + các cống

Tên dự án:Kè suối Công viên Thiên Nga (Tây Bắc) và suối Công an
Tên gói thầu:Xây dựng Kè suối công viên Thiên Nga + các cống
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi- Sở Nông nghiệp & PTNT Đăk Nông, Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi- Gia Nghĩa- Đăk Nông, Tel: 05013545809, Fax: 05013545809
05/12/2008 đến 19/12/2008
1000000 (VND)
19/12/2008 08:00
19/12/2008 08:00