Gói thầu: Xây lắp nhà bảo vệ, cổng hàng rào, san nền, cây xanh, sân đường nội bộ, điện chiếu sáng ngoài nhà, bể nước sinh hoạt và chữa cháy – Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông TP HCM.

Gói thầu: Xây lắp nhà bảo vệ, cổng hàng rào, san nền, cây xanh, sân đường nội bộ, điện chiếu sáng ngoài nhà, bể nước sinh hoạt và chữa cháy – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông TP HCM

4
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 760.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM