Gói thầu: Trạm biến áp 1.000 KVA – Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Gói thầu: Trạm biến áp 1.000 KVA – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

5
2009
2009
Price of parcel
 • 484.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM