Gói thầu: Hệ thống điều hòa không khí – Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Gói thầu: Hệ thống điều hòa không khí – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

9
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 6.887.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM