Gói thầu ĐM4-14A: Cung cấp vật tư thiết bị đường dây 110kV và 220kV từ Đak Mi 4 đi Thạnh Mỹ

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu ĐM4-14A: Cung cấp vật tư thiết bị đường dây 110kV và 220kV từ Đak Mi 4 đi Thạnh Mỹ, dự án nhóm A, ngành Điện

Decisions:Invertment OfficeỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Invertment Number14/CN-UBND-KTTH
Invertment Date27/11/2007
Decisions:Invertment OfficeTổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghịêp Việt Nam
Invertment Number43/QĐ-TCT
Invertment Date11/03/2009
Kind of ProjectDự án nhóm A
AreaĐiện
Source CapitalVốn tự có và vốn vay tín dụng,
Total Investment
 • 4.547.180.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu ĐM4-14A: “Cung cấp vật tư thiết bị đường dây 110kV và 220kV từ Đak Mi 4 đi Thạnh Mỹ” (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  ĐM4-14ACung cấp vật tư thiết bị đường dây 110kV và 220kV từ Đak Mi 4 đi Thạnh Mỹ
 • 83.146.258.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, quocte, kosotuyen60 ngàyTheo đơn giá180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:55
  Ngày xuất bản:18/03/2009