V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số hiệu: 380aQĐ/TWĐTN
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số hiệu: 533QĐ/TWĐTN
Ngày ban hành: 04/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 34027300000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TV01 Khảo sát, lập thiết kế BVTC và lập tổng dự toán
 • 926310000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QI/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  XL01 Gồm các hạng mục: San ủi mặt bằng; Nhà Ban quản lý; Nhà ở tập thể, nhà ăn và bếp; Kho vật tư; Giếng và hệ thống nước sinh hoạt khu Trung tâm; Vườn ươm
 • 2.515.810.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QII/2009Trọn gói 300 ngày
  XL02 Gồm các hạng mục: Nhà văn hóa cộng đồng; Sân TD-TT; Cổng tường rào khu Trung tâm; Trường Tiểu học
 • 2.003.320.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QI/2010Trọn gói 180 ngày
  XL03 Đường số 01 và Cầu-Tràn liên hợp vào khu Trung tâm; Đường tràn liên hợp qua suối Tiên Hiên; Đường số 02 từ Trung tâm đi bản Đá Ngồi; đường số 03 từ Trung tâm đi khu Dân cư số (2)
 • 5.961.450.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QII/2009Theo đơn giá 420 ngày
  XL04 Đường số 04 từ bản Khe Hiên đi khu dân cư số (3) và Đường tràn liên hợp sang sang khu dân cư số (3)
 • 1.744.490.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QI/2012Trọn gói 180 ngày
  XL05 Điện khu vực Trung tâm, Điện khu vực bản Đá Ngồi
 • 4.175.050.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QII/2009Trọn gói 180 ngày
  XL06 Điện khu vực Bản Khe Hiên
 • 2.223.430.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QI/2011Trọn gói 180 ngày
  XL07 Nước sinh hoạt và sản xuất Tiên Hiên; Hệ thống nước tự chảy Khe Hiên
 • 1.567.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QI/2010Trọn gói 120 ngày
  TB01 Mua xe ô tô phục vụ sản xuất, Trang thiết bị phục vụ làm việc, nội thất nhà tập thể và sinh hoạt cộng đồng
 • 880.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ của dự ánTrọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 55
  Ngày xuất bản 18/03/2009