Gói thầu: Gồm các hạng mục: Nhà văn hóa cộng đồng; Sân TD-TT; Cổng tường rào khu Trung tâm; Trường Tiểu học – V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

Gói thầu: Gồm các hạng mục: Nhà văn hóa cộng đồng; Sân TD-TT; Cổng tường rào khu Trung tâm; Trường Tiểu học – Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

XL02
QI/2010
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.003.320.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị