Xây lắp Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình, dự án nhóm C, ngành môi trường.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 3414/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 183/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 45799897000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh
 • 37.241.799.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2009Theo đơn giá 400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 19/03/2009