Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu nội thất cho toà nhà chính – thuộc dự án Trung tâm truyền máu khu vực Huế

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu nội thất cho toà nhà chính – thuộc dự án Trung tâm truyền máu khu vực Huế. Dự án nhóm A, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Y Tế
Số hiệu:341/QĐ-BYT
Ngày ban hành:04/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Y Tế
Số hiệu:341/QĐ-BYT
Ngày ban hành:04/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước, WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.002.628.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu nội thất cho toà nhà chính – thuộc dự án Trung tâm truyền máu khu vực Huế (08 gói thầu)


  Quyết định số 341/QĐ-BYT phê duyệt 08 gói thầu, trong đó từ gói 01-07 hình thức đấu thầu là: Rộng rãi trong nước, gói 08 hình thức đấu thầu là Chỉ định thầu.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  0101-NT-BLV
 • 851.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0202-NT-QU
 • 977.350.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0303-NT-GHA
 • 628.100.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0404-NT-GHS
 • 814.440.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0505-NT-GS
 • 686.620.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0606-NT-TA
 • 855.470.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0707-NT-BIN
 • 997.601.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  0808-NT-REM
 • 191.647.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển15/4/2009Trọn gói3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:56
  Ngày xuất bản19/03/2009