Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 01: Xây dựng Nhà học 02 tầng, 8 phòng Trường THCS xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 01: Xây dựng Nhà học 02 tầng, 8 phòng Trường THCS xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê

G.T: Gói số 01: Xây dựng Nhà học 02 tầng, 8 phòng Trường THCS xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Thuộc D.A “Dự án 135 xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh”

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, phần còn thiếu nhà thầu trúng thầu tự bỏ vốn thi công (không tính lãi)

Bên mời thầu: UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 15/11/2008 đến trước 9 giờ 00, ngày 01/12/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 3874103

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 01/12/2008.