Dự án thành phần phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 476/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 19/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân Tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 476/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 19/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: JBIC,
Tổng mức đầu tư:
 • 39347085212(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  ICB Gói thầu số 4 (Gói thầu ICB)
 • 39347085212 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2009Trọn gói dưới 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản 26/03/2009