Kế họach đấu thầu gói thầu: Xây lắp, dự án: Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1

Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu gói thầu: Xây lắp, dự án: Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Invertment Number 6383/QĐ-UBND
Invertment Date 21/04/2008
Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Invertment Number 10313/QĐ-UBND
Invertment Date 16/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Xây dựng
Source Capital Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Total Investment
 • 35.738.415.882(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu gói thầu: Xây lắp, dự án: Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1 (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  14 Xây lắp
 • 17.825.653.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản: 26/03/2009