Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn phía Đông từ cống Ông Ton- rạch Ông Thiệm+ đoạn phía Tây từ QL1A- UBND xã Thanh Hòa – Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn phía Đông từ cống Ông Ton- rạch Ông Thiệm+ đoạn phía Tây từ QL1A- UBND xã Thanh Hòa – Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

5
Quý II/2009
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.792.262.500 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy