Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn phía Tây từ cầu Thầy Thanh đền sông Tiền – Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn phía Tây từ cầu Thầy Thanh đền sông Tiền – Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

6
Quý II/2009
300 ngày
Price of parcel
 • 5.390.947.155 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  View invite bids announce


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy