Cung cấp xe cẩu tự hành

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp xe cẩu tự hành, dự án nhóm C, ngành điện tử tin học

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 117/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 24/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp xe cẩu tự hành (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  ĐTPT-03 Cung cấp xe cẩu tự hành
 • 8.000.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Phát hành HSMT lúc 8h00 ngày 03/4/2009; Đóng thầu lúc 14h00 ngày 20/4/2009; Mở thầu lúc 14h30 ngày 20/4/2009.Trọn gói 20 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 60
  Ngày xuất bản 25/03/2009