Cung cấp hệ thống camera giám sát khu vực Đa Nhim (giai đoạn 2)

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp hệ thống camera giám sát khu vực Đa Nhim (giai đoạn 2), Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học

Decisions:Invertment Office
Invertment Number
Invertment Date
Decisions:Invertment Office Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Invertment Number 115/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Invertment Date 24/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Điện tử, tin học
Source Capital Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Total Investment
 • 500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp hệ thống camera giám sát khu vực Đa Nhim (giai đoạn 2) (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  ĐTPT-01 Cung cấp hệ thống camera giám sát khu vực Đa Nhim (giai đoạn 2)
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Phát hành HSMT lúc 8h00 ngày 09/4/2009; Đóng thầu lúc 13h30 ngày 12/5/2009; Mở thầu lúc 14h00 ngày 12/5/2009.Trọn gói 12 tuần
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 60
  Ngày xuất bản: 25/03/2009