Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
Số hiệu: 328/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 20/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
Số hiệu: 334/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 22/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp, Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 132.095.966.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-28
 • 295.709.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  02 Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-33
 • 330.676.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  03 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 80.544.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 15 ngày
  04 Thi công cọc thí nghiệm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 118.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 30 ngày
  05 Thí nghiệm cọc công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 258.500.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 30 ngày
  06 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công XDCT và Giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 123.908.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  07 Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-28
 • 19.937.670.500 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá Theo tiến độ thực hiện dự án
  08 Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-33
 • 28.349.937.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá Theo tiến độ thực hiện dự án
  09 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 931.245.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  10 Quan trắc biến dạnh công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 286.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá Theo tiến độ thực hiện dự án
  11 Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 358.529.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá Theo tiến độ thực hiện dự án
  12 Bảo hiểm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 145.219.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  13 Thi công phòng chống mối công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 572.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá Theo tiến độ thực hiện dự án
  14 Kiểm toán công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 290.191.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 60
  Ngày xuất bản 25/03/2009