Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
Số hiệu:328/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành:20/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
Số hiệu:334/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành:22/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp, Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 132.095.966.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-28
 • 295.709.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  02Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-33
 • 330.676.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  03Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 80.544.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm15 ngày
  04Thi công cọc thí nghiệm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 118.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá30 ngày
  05Thí nghiệm cọc công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 258.500.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá30 ngày
  06Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công XDCT và Giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 123.908.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thực hiện dự án
  07Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-28
 • 19.937.670.500 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giáTheo tiến độ thực hiện dự án
  08Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-33
 • 28.349.937.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giáTheo tiến độ thực hiện dự án
  09Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 931.245.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thực hiện dự án
  10Quan trắc biến dạnh công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 286.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giáTheo tiến độ thực hiện dự án
  11Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 358.529.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giáTheo tiến độ thực hiện dự án
  12Bảo hiểm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 145.219.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thực hiện dự án
  13Thi công phòng chống mối công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 572.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giáTheo tiến độ thực hiện dự án
  14Kiểm toán công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33
 • 290.191.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:60
  Ngày xuất bản25/03/2009