Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất

03
Quý IV/2008
15 ngày
Price of parcel
 • 80.544.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh