Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

09
Quý I/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Price of parcel
 • 931.245.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh